Украинский язык для 4 класса школ с русским языком обучения (Беляев и др) 1974

Скачать Советский учебник

 Украинский язык для 4 класса школ с русским языком обучения(Беляев и др) 1974

Назначение: УЧЕБНИК ДЛЯ 4 КЛАССА

© Издательство  "РАДЯНЬСКА ШКОЛА" КИЕВ 1974

Авторство: Александр Михайлович Беляев, Екатерина Николаевна Плиско, Лидия Николаевна Симоненко, Михаил Михайлович Шкильник

Формат: DjVu, Размер файла: 6.43 MB

СОДЕРЖАНИЕ

ЗМІСТ 

    

      Вступ 

      Повторення вивченого в I—III класах. 

      § 1. Будова слова 5 

      § 2. Іменник. Прикметник 6 

      § 3. Дієслово 11 

      

      Загальні відомості з синтаксису І пунктуації. 

      § 4. Словосполучення 16 

      § 5. Речення. Граматична основа речення 17 

      § 6. Речення розповідні, питальні й спонукальні 18 

      § 7. Окличні речення 20 

{spoiler=См. оглавление полностью...}

      § 8. Головні члени речення. Речення непоширені й поширені 21 

      § 9. Другорядні члени речення 23 

      § 10. Додаток 24 

      § 11. Означення 25 

      § 12. Обставини 27 

      § 13. Речення з однорідними членами ЗО 

      § 14. Звертання 33 

      § 15. Складні речення 35 

      § 16. Пряма мова 38 

      § 17. Діалог 39 

      

      Фонетика. 

      § 18. Звуки мови 43 

      § 19. Голосні й приголосні звуки 44 

      § 20. Позначення звуків мови на письмі 45 

      § 21. Звукове значення букв ї, я, ю, є 46 

      § 22. Український алфавіт 47 

      § 23. Склад 49 

      § 24. Наголос 50 

      § 25. Голосні звуки та їх вимова 52 

      § 26. Приголосні звуки 53 

      § 27. Тверді й м’які приголосні, їх вимова 55 

      § 28. Дзвінкі й глухі приголосні, їх вимова 57 

      § 29. Передача на письмі дзвінких і глухих приголосних 59 

      § 30. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних 60 

      § 31. Сполучення йо, ьо 63 

      § 32. Позначення м’якості приголосних на письмі 64 

      § 33. Вживання м’якого знака 65 

      § 34. Правила вживання апострофа 68 

      § 35. Основні випадки чергування у — в, і — й 71 

      § 36. Фонетичний розбір слова 73 

      

      Лексика. 

      § 37. Значення слова 76 

      § 38. Багатозначні й однозначні слова 77 

      § 39. Пряме й переносне значення слова 78 

      § 40. Омоніми 82 

      § 41. Синоніми 84 

      § 42. Антоніми 87 

      

      Будова слова. 

      § 43. Закінчення і основа в слові 91 

      § 44. Корінь, префікс, суфікс 94 

      § 45. Розбір слова за будовою 103 

      § 46. Вимова й правопис ненаголошених голосних е, и, о в коренях слів 104 

      § 47. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом 107 

      § 48. Чергування звуків 109 

      § 49. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів 110 

      § 50. Чергування е з і 112 

      § 51. Чергування о, е з і 113 

      § 52. Чергування е з о після ж, ч, ш 115 

      § 53. Вимова й написання и, і після ж, ч, ш та е, к, х у коренях слів 117 

      § 54. Найголовніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів 120 

      § 55. Вимова й написання префіксів з- (зі-, с-), доз-, без- 123 

      § 56. Префікси при-, пре-, прі- 125 

      § 57. Подвоєння букв для позначення на письмі збігу однакових приголосних 128 

      § 58. Вимова й написання слів з подвоєними м'якими приголосними між голосними і 129 

      § 59. Спрощення в групах приголосних -сте-, -стл-, -здн-, -ждн- 132 

      § 60. Написання и, і в словах іншомовного походження 134 

      § 61. Вимова й написання слів іншомовного походження з подвоєними й неподво-єними приголосними 138 

      § 62. Правила переносу частин слів 139 

      Повторення в кінці року 144 

      Українсько-російський словник 145 

      Русско-украинский словарь 152 

      Тлумачний словник 154 

      Список умовних скорочень прізвищ авторів 159

{/spoilers}

Скачать бесплатный учебник  СССР - Украинский язык для 4 класса школ с русским языком обучения (Беляев и др) 1974 года

Скачать

Скачать...

{spoiler=См. Отрывок из учебника...}

 РУССКО-УКРАИНСКИЙ СЛОВАРЬ. 

А 

      Алый — червоний 

      Б 

      баня — лазня 

      благосостояние — добробут больница — лікйрня бросаться — кидатися 

      В 

      взгляд — погляд вздумать — надимати волна — хвиля волчок — дзйга волшебный — чарівний воображаемый — уявний вращить — обертити вскоре — незабаром вставить — підніматися 

      Г 

      глаза — очі горкнуть — гіркнути горный — гірськйй город — місто грач — грак 

      Д 

      движение — рух дежурить — чергувйти дичь — дичина достижение — досягнення древний — стародавній 

      Ж 

      жестокий — жорстокий 

      3 

      забота — турбота, піклування заботиться — турбуватися, піклуватися завйдовать — заздрити завхоз — завгосп засучйть — засукати захватчик — загарбник знание — знання 

      И 

      исключйтельный — винятковий 

      К 

      капля — крапля кислород — кйсень клюв — дзьоб колокольня — дзвіниця кустарник — чагарник 

      Л 

      любой — будьякий 

      М 

      мерцать — мерехтіти мечтать — мріяти мешить — заважйти минута — хвилина мир — світ, мир многоквартирный — багатоквартирний 

      Н 

      насекомое — комаха настоящий — справжній незаменймый — незамінний 

      неожиданно — несподівано непонятный — незрозумілий неуклбнно — неухильно 

      О 

      облицовывать — облицьовувати 

      овощи — бвочі овощнбй — овочевий окраина — окблиця определять — визначати ось — вісь 

      отдыхать — відпочивати отталкивать — відштбвхувати 

      охотник — мисливець 

      П 

      паутйнка — паву тйнка пахарь — орач 

      переговариваться — перемовлятися 

      посетйтель — відвідувач почва — грунт пребывать — перебувати преодолевать — переборювати 

      препятствие — перешкода преступать — переступати прибывать — прибувати приступать — підступати, приступати 

      притворять — причиняти промелькнуть — промайнути пространство — простір профсоюз — профспілка прочность — міцність пятилетка — п’ятирічка 

      Р 

      райисполком — райвиконком рассвет — світанок расположйть — розташувати ронять — ронйти, скидати ружьё — рушнйця ручей — струмок 

      С 

      сельсовет — сільрада сжигать — палйти скрываться — ховатися словно — наче, неначе совхоз — радгосп сообщение — повідомлення сочинять — створювати стройтельство — будівнйцтво строить — будувати 

      Т 

      тайком — таємно тропйнка — стёжка тяжесть — тут: вага 

      У 

      улей — вулик управление — управління утка — качка ухватйть — ухопйти участок — ділянка 

      X 

      химический — хімічний хитрец — хитрун хлопок — бавовна холм — горб 

      хрустальный — кришталевий 

      Ч 

      человек — людина человечество — людство чирйкать — цвірінькати чулок — панчоха 

      Ш 

      шар — куля 

      Щ 

      щегол — щйголь

{/spoilers}

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ УЧЕБНИКОВ И КНИГ ПО РАЗНЫМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

БОЛЬШЕ НЕТ

ПОПУЛЯРНЫЕ УЧЕБНИКИ и КНИГИ ПО РАЗНЫМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

БОЛЬШЕ НЕТ

Еще из раздела - РАЗНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

БОЛЬШЕ НЕТ

Математика - ФАКУЛЬТАТИВНОЕ, УГЛУБЛЕННОЕ, УСИЛЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

БОЛЬШЕ НЕТ
Яндекс.Метрика